Privaatsuspoliitika

Nerfipesa mängutuba kogub Teie isikuandmeid, kui Te kasutate meie kodulehel olevat  broneerimissüsteemi, ning töötleb neid viisil ja eesmärgil, mis on kirjeldatud käesolevas privaatsuspoliitikas. Meile on oluline kaitsta Teie isikuandmeid ja privaatsust.

ISIKUANDMETE KOGUMINE

Nerfipesa mängutuba kogub Teie isikuandmeid, kui Te broneerite mängutoa meie  broneerimissüsteemi kaudu. Broneerimisel on vajalik sisestada teatud isikuandmed, mida me kasutame selleks, et mängutuba just Teile broneerida ning et osutada teile mängutoa teenust.

Nerfipesa mängutuba kogub ja töötleb isikuandmeid, mida Te sisestate meie broneerimissüsteemi vormi:

  • Sünnipäevalapse eesnimi ja vanus
  • Telefoninumber
  • E-posti aadress

Meil on vaja koguda eelnimetatud isikuandmeid selleks, et mängutuba just Teile broneerida ja osutada Teile mängutoa teenust. Broneeringut tehes Te kinnitate, et olete tutvunud käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega ning mõistate selle sisu.

Te ei ole kohustatud nimetatud isikuandmeid Nerfipesa mängutoale avaldama, kuid isikuandmete esitamata jätmine võib põhjustada olukorra, kus me ei saa Teile mängutuba broneerida.

Broneeringut tehes Te kinnitate, et vastavad isikuandmed on korrektsed ja et Te ei ole teadlikult esitanud valesid isikuandmeid. Valede isikuandmete esitamine võib põhjustada olukorra, kus me ei saa Teile mängutoa teenust osutada.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Eelnevalt nimetatud isikuandmete esitamine on vajalik selleks, et broneerida Teile mängutuba.

Nerfipesa mängutuba töötleb Teie isikuandmeid Teile broneeringu kinnitust saates.

 

ISIKUANDMETE KOGUMISE ALLIKAD

Me kogume kõik Teie isikuandmed otse Teilt. Me ei kogu isikuandmeid mitte ühestki teisest allikast.

 

LIGIPÄÄS ISIKUANDMETELE

Teie isikuandmetele on ligipääs ainult Nerfipesa mängutoa töötajal, kellel on vaja töödelda Teie isikuandmeid selleks, et mängutuba Teile broneerida. Lisaks tagame ligipääsu Teie isikuandmetele isikutele, kellel on selleks õigus tulenevalt seadusest.

Me ei edasta Teie isikuandmeid teistele.

 

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Nerfipesa mängutuba säilitab Teie isikuandmeid nii kaua kuni see on vajalik, et Teile mängutoa teenust osutada või kuni see on seadusega nõutud.